Cégünk az alábbi felülvizsgálatok elvégzéseire rendelkezik szakképzett tapasztalt engedéllyel rendelkező szakemberekkel. Erősáramú Berendezések Felülvizsgálata (EBF) Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) 276§ (1) bekezdése alapján a 32A nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem után áramkörök közösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakókocsik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények, valamint a kikötőkben üzemelő villamos berendezéseken kötelező a erősáramú berendezések villamos felülvizsgálata. A 277.§ (1) bekezdése alapján a 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként egyéb esetben legalább 6 évenként kötelező felülvizsgálni. Bővebben itt olvasható a jogszabály. Érintésvédelmi, Szabványossági felülvizsgálat (ÉV) A 40/2017 (XII.4) NGM rendelet és annal I. számú melléklete a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat 1.13.2. és 1.13.3. pont a használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzését írja elő a különböző gyakorisággal a robbanásveszélyes környezetben működő villamos berendezésekre az épületnek nem minősülő műtárgy ak, valamint a lakó- és nem lakó épületekre. Bővebben itt olvasható a jogszabály. A 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet írja elő a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjét, melynek 19§-a rendelkezik az erősáramú villamos berendezések közvetett érintés elleni védelmének valamint az érintésvédelmi berendezés megfelelőségének ellenőrző felülvisgálatáról, szerelői, illetve szabványossági felülvizsgálatának gyakoriságáról. Bővebben itt olvasható a jogszabály. Gáz Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat A 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról, valamint a 19/2012 (VII.20.) NGM rendelet írja elő a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói beredendezések időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatát. A rendelet a felhasználói vezetékhálózatra 5 évenkénti a csatlakozó vezetékekre 10 éventkénti gyakorisággal írja el. Bővebben itt és itt olvasható a jogszabály
KAZÁNSZERVIZ  Alapítva1991. IPARI 7/24 Műszaki ügyelet, szerviz +36 30 626 4240 +36 20 982 8756 +36 52 541 410